Turvallisuusala

Vartiointikierrokset

Liikkuva vartiointi huolehtii kiinteistöjen, yritysten ja ihmisten turvallisuudesta. Liikkuvaan vartiointiin kuuluu oleellisesti ympäristön havainnoiminen ja tarkistuskäynnit. 

Nive Notis -ratkaisu vastaa turvallisuusalan raportointitarpeisiin. Raportointikierrosten kirjaukset luovat varmuutta ja kirjauksilla voidaan todistaa tehdyt vartiointikierrokset ja kierroksilla tapahtuneet toimenpiteet. Teollisuusvartioinnissa voi raportoida myös turvallisuus- ja paloauditoinnit Nive Notiksella. 

Poikkeustilanteiden raportointi

Poikkeustilanteiden raportointi on tärkeää tehdä paikan päällä, kun tilanteesta on vielä tarkat muistikuvat ja havaintoon voi liittää kuva- tai videotodisteen. Poikkeustilanteita ovat esimerkiksi varkausyritys, rikkoutuminen ja häiriötekijät.

Hälytysvalvonta

Turvallisuushälytyksen sattuessa on tärkeää luoda raportti tapahtumasta ja toimenpiteistä, jotka hälytys aiheutti. Vartioinnin tehtävänä on poistaa ensisijaiset riskit ja ilmoittaa jatkotoimenpiteistä. Huolellinen raportointi tilanteesta auttaa asiakasta ymmärtämään tapahtumakulun ja mahdolliset syyt hälytyksen aiheutumiselle.

Käyttötapauksia

Kierrokset

Vartointikierrokset, avaus/sulku-kierrokset, turvallisuus ja paloauditoinnit

Turvallisuus

Turvallisuushavainnot, ympäristöhavainnot, poikkeamahavainnot...

Työaika-kirjaukset

Työpäivän työaikakirjaukset, tauot, poissaolot...

Palaute

Palautelomakkeet, ongelmatilanteiden raportointi

Hyödyt Niven asiakkaana