Teollisuusala

Kunnossapito on tärkeä osa tehokkuuden varmistamista

Kunnossapito on teollisuudessa suoraan yhteydessä tuotantoon ja tehokkuuteen, sillä toimivat prosessit ja ympäristö ovat elinehto yrityksen liiketoiminnalle. 

Päivittäisten toimintojen johtaminen ja päätösten tekeminen on haastavaa ilman kentältä tulevaa tietoa. Kentältä kerättävän tiedon tulee olla tarpeeksi tarkkaa ja selkeää, jotta tietoa voidaan tehokkaasti hyödyntää. 

Auditoinnit ja prosessikävelyt

Auditoinneilla, erilaisilla prosessikävelyillä ja havaintokierroksilla pyritään pitämään yllä laatua, tehokkuutta ja turvallisuutta. Erilaiset havaintokävelyt määrittelevät, ovatko kaikki osa-alueet kunnossa.

Nive Notis -havainnointiratkaisulla voi helposti kirjata puutteet, selvitykset, kunnossa-merkinnät sekä liittää havaintoihin kuvia, videoita ja sijainti. Raportit ja kaaviot auttavat johtoa analysoimaan kehitettäviä osa-alueita.

Työturvallisuus

Teollisuusympäristössä turvallisuudesta huolehtiminen on tärkeä osa päivittäisiä toimintoja. Turvallisuudesta huolehtiminen kuuluu kaikille – niin yksittäisille työntekijöille kuin esimiehille ja yrityksen johdolle. 

On tärkeää ennakoida työturvallisuusriskit ja luoda ennaltaehkäisevä prosessi tapaturmien ja vahinkojen varalta. Ennakoivia toimintoja ovat esimerkiksi riskien arviointi, turvallisuuskoulutukset, turvallisuushavainnot ja turvallisuuskierrokset. 

Nive Notiksella sitoutat työntekijät luomaan työturvallisuushavaintoja, sillä mobiilisovellus on helppokäyttöinen kentällä ja havainnon tekemiseen kuluu vain muutama sekunti. 

Käyttötapauksia

Auditoinnit

Auditointien poikkeamahavainnot, raportit, prosessikävelyt...

Turvallisuus

Työturvallisuushavainnot, ympäristöhavainnot, poikkeamahavainnot...

Työaika -kirjaukset

Työpäivän työaikakirjaukset, tauot, poissaolot...

Palaute

Rakentajien, aliurakoitsijoiden, johdon palautteet...

Hyödyt Niven asiakkaana