Rakennusala

Turvallisempaa työskentelyä

Työmailla työskentelyyn liittyy paljon haasteita: alueella työskentelee useita aliurakoitsijoita, työtekijät vaihtuvat ja työmaa muuttuu jatkuvasti eri työvaiheiden mukaan. Omat haasteensa tuovat myös sääolosuhteiden tuomat riskit ja kemikaalit. Riskien ennakointi ja hallinta ovat tärkeä osa työmaan johtamista.

Nive Notis -ratkaisu helpottaa tiedonhallintaa työmaan ja toimiston välillä. Helppokäyttöinen mobiilisovellus havaintojen raportointiin mahdollistaa nopean tiedonkulun, mikä luo turvallisemman työympäristön ja säästöjä. Raportoinnista saadulla tiedolla voidaan  johtaa prosesseja oikeaan suuntaan.

 

Havaintojen mobiiliraportointi

Raportoi helposti työturvallisuushavainnot, poikkeamahavainnot tai ympäristöhavainnot Nive Notis -mobiilisovelluksella. Havaintojen kirjaaminen tapahtumapaikalla varmistaa tiedon luotettavuuden ja tarkkuuden. Kuvien ja videoiden avulla voidaan tarkentaa havaintoa, jotta korjaavat toimenpiteet ovat helpompi toteuttaa. 

Havainnon tekeminen Nive Notiksella on hyvin helppoa ja nopeaa, jotta kynnys raportoida olisi mahdollisimman matala ja se motivoisi työntekijöitä aktiivisempaan toimintaan. Havaintoon kirjattavat tiedot on määriteltävissä asiakaskohtaisesti.

TR- ja MVR-mittaukset

Lakisääteiset viikoittaiset TR-mittaukset sujuvat Nive Notiksella helposti. Suunnittele ja toteuta TR-kierros ja kerää havainnot puhelimella tai tabletilla. Kierroksen jälkeen voit tarkastella tietoja M-Files-taustajärjestelmästä sekä luoda dokumentteja, kaavioita ja yhteenvetoja.

Vertailemalla TR-kierroksia viikoittain, työmaittain tai havaintoluokittain voidaan tiedolla johtaa kohti parempia toimintatapoja ja prosesseja, mikä vaikuttaa yrityksen liiketoimintaan positiivisesti.

Ratkaisu soveltuu myös MVR-mittauksen tekemiseen sekä dokumentointiin. 

 

Käyttötapauksia

Turvallisuus

Turvallisuushavainnot, ympäristöhavainnot, poikkeamahavainnot...

Mittaukset

TR-mittaukset, havaintokävelyt, MVR-mittaukset

Työaika- kirjaukset

Työpäivän työaikakirjaukset, tauot, poissaolot...

Palaute

Palautelomakkeet, ongelmatilanteiden raportointi

Hyödyt Niven asiakkaana