News

Miksi käytettävyys on tärkeää?

UI (User Interface) ja UX (User Experience) -suunnittelu ovat tärkeitä osa-alueita sovellusten ja nettisivujen suunnittelussa. UX-suunnittelu keskittyy kokonaisvaltaiseen käyttäjäkokemukseen ja UI-suunnittelu käyttöliittymäsuunnitteluun. UX ja UI ovat tiiviisti yhteydessä toisiinsa ja niitä kehitetään usein samanaikaisesti, jotta käyttöliittymän sujuva kokemus tukisi positiivista käyttäjäkokemusta.

Käytettävyys on erittäin tärkeää, sillä se vaikuttaa käyttäjän käyttökokemukseen. Suunnittelussa on syytä kiinnittää huomiota käytettävyyteen, sillä huono käyttökokemus voi aiheuttaa sen, että asiakas siirtyy käyttämään jotain muuta tuotetta tai palvelua. Käytettävyyteen vaikuttaa intuitiivisuus, eli käyttämisen tulisi olla helppoa ja sujua mutkattomasti. Suoraviivainen käyttäjäpolku tarjoaa käyttäjälle halutut tiedot ja toiminnallisuudet mahdollisimman pienellä vaivalla. Muita tekijöitä, joilla voidaan parantaa käytettävyyttä, ovat kielivaihtoehdot ja käyttäjää ohjaavat elementit, kuten painikkeet. Kohderyhmä on myös oleellinen osa käytettävyyssuunnittelua, sillä eri kohderyhmille suunnatuilla sovelluksilla voi olla erilaiset käytettävyystarpeet. Kohderyhmillä voi esimerkiksi olla vaihtelevuutta teknologian tuntemuksessa ja käyttötavoissa. Käytettävyystestaukset eri kohderyhmille ovat keino parantaa käytettävyyttä.

Käytettävyys Nive Notis -mobiilisovelluksessa

Olemme halunneet luoda Nive Notis -mobiilisovelluksesta mahdollisimman helppokäyttöisen, sillä tietojen ja havaintojen kirjaaminen tapahtuu usein ulkona tai haasteellisissa olosuhteissa. Olemme kehittäneet käyttökokemusta ja käyttöliittymää yhdessä kohderyhmiemme kanssa. Nive Notis on saatavilla suomeksi ja englanniksi, mutta myös muut kielet ovat lisättävissä asiakastarpeen mukaan. Käyttöliittymään voidaan asettaa asiakkaalle tutut värit ja logot, jotta käyttökokemus olisi mahdollisimman tuttu ja miellyttävä. Käytettävyystestaus ja asiakaspalautteet ovat auttaneet meitä kehittämään sovellusta käyttäjäystävällisemmäksi.

Suoritimme Nive Notikselle käytettävyystestauksen viime syksynä. Testauksen tavoitteena oli ymmärtää paremmin sovelluksen käytettävyyttä ja käyttäjän käyttökokemukseen vaikuttavia tekijöitä. Käytettävyystestaus toteutettiin Nive Notiksen kohderyhmään sopivilla testaajilla. Ennen testausta haastattelimme testaajia liittyen heidän mobiilisovellusten ja tietotekniikan käyttötottumuksiinsa. Testaajille annettiin kirjalliset ohjeet, joiden avulla testaajien tuli luoda havaintoja erilaisissa käyttötapauksissa. Testin toteuttaja seurasi testaajia ja havainnoi sovelluksen käyttöä. Kysyimme testaajilta myös yleistä palautetta ja mielipiteitä siitä, millainen käyttökokemus Nive Notis -mobiilisovelluksesta syntyi. Testauksen tuloksena saimme hyvää palautetta sovelluksen käytettävyydestä. Esille nousi pieniä saavutettavuuteen liittyviä asioita, kuten tarve selkeämmille tekstikentille ja responsiivisemmille painikkeille.

Käytettävyystestauksen jälkeen olemme kehittäneet Nive Notista saatujen palautteiden perusteella. Saimme palautetta myös liittyen mobiilisovelluksen asentamiseen, sillä kaikki käyttäjät eivät halua asentaa sovelluksia omille mobiililaitteilleen. Siksi kehitämme tällä hetkellä web-sovellusta, joka tarjoaa vaihtoehtoisen mahdollisuuden luoda havaintoja. Meille on erittäin tärkeää, että saamme kehittävää palautetta asiakkailtamme, jotta osaamme tarjota parhaan mahdollisen käyttökokemuksen.

Nive Notis

Nive Notis -raportointiratkaisu mukautuu tarpeisiisi. Raportoitavat havainnot ja havaintoihin merkittävät tiedot ovat konfiguroitavissa.