News

M-Files, maailman johtava tiedonhallintayhtiö ja Nive Notiksen taustajärjestelmä

M-Files on valittu Nive Notiksen taustajärjestelmäksi, eikä turhaan. Suomalainen M-Files on nimetty maailman johtavaksi tiedonhallinnan yhtiöksi. M-Files auttaa yrityksiä lisäämään tuottavuutta ja parantamaan laatua älykkään tiedonhallinnan avulla.

Miksi M-Files on niin suosittu?

Miksi Nive Notis käyttää M-Filesia?

Nive Notiksella tehtävät havainnot luodaan M-Filesiin kohteiksi, jossa niitä on helppo käsitellä valitun metatiedon perusteella, lisäksi metatiedoista saadaan luotua automaattisesti erilaisia dokumentteja tarpeen mukaan. Työnkulut mahdollistavat ilmoitusten lähettämisen niistä vastaavalle henkilölle, esimerkiksi työturvallisuuspäällikölle. Tällöin havaintoprosessi on tehokas ja tärkeät havainnot eivät unohdu matkan varrelle.

M-Files integroituu muihin järjestelmiin, jolloin havaintotieto on helposti jaettavissa eri käyttäjäryhmille. Havainnoista voidaan luoda visuaalisia kaavioita tai löytää pitempiaikaisia trendejä, kuten tapaturmien väheneminen tai huollon vasteajan parantuminen. M-Files näkymien avulla havainnot voidaan järjestää projekteittain, työmaittain tai tyypeittäin, näin tieto pysyy oikeassa paikassa ja on helposti löydettävissä.

Nivellä on vuosien kokemus M-Files ratkaisujen määrittelemisestä, toteuttamisesta, käyttöönotosta sekä koulutuksesta. M-Files toimituskumppani sertifikaatti varmistaa toteutusten laadun asiakkaillemme. 

Haluatko keskustella lisää Nive Notiksen toimivuudesta tarpeisiisi?

Nive Notis

Nive Notis -raportointiratkaisu mukautuu tarpeisiisi. Raportoitavat havainnot ja havaintoihin merkittävät tiedot ovat konfiguroitavissa.